اصغر نورالله‌زاده

اصغر نورالله‌زاده


مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید