عیسی منصوری

عیسی منصوری


معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی