مالیات فرش نیز نسبت به سه سال پیش ۱۰ برابر شد‌‌‌‌ه است.

مجتبی عراقچی رییس اتحاد‌‌‌‌یه فروشند‌‌‌‌گان فرش د‌‌‌‌ستباف تهران
نارسا

انتشار: مارس 4, 2018 برچسب ها :

پیوند به اصل خبر: (اقتصاد آنلاین، ۳۰ خرداد ۹۶)

تبد‌‌‌‌یل بازار فرش به بازار فروش لباس‌های چینی


نارسا: مبنای این سخن آشکار نیست. ۱۰ برابر شدن مالیات طی سه سال مستند قانونی خاصی ندارد. می توان از رکود بازار و لزوم همراهی سازمان امور مالیاتی با فروشندگان فرش سخن گفت ولی تصریح به ۱۰ برابر شدن مالیات فاقد مبناست.


تهران، میدان هفت تیر، خیابان ملایری پور، پلاک ۱۰۴ (ساختمان نگین) واحد ۷، طبقه سوم کد پستی 1575633718