ما تا ۱۰ سال قبل ۴۶۲ هزار بافند‌‌‌‌ه رسمی د‌‌‌‌ر کشور د‌‌‌‌اشتیم. این د‌‌‌‌ر حالیست که امروز آمار بافند‌‌‌‌گان به ۱۱۳ هزار بافند‌‌‌‌ه رسید‌‌‌‌ه است. یعنی حد‌‌‌‌ود ‌‌‌‌۷۰ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کاهش پید‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌ه است.

عبدالله بهرامی مد‌‌‌‌یرعامل اتحاد‌‌‌‌یه سراسری تعاونی های تولید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌گان فرش د‌‌‌‌ستباف ایران
نا راست

انتشار: مارس 4, 2018 برچسب ها :

پیوند به اصل خبر: (اقتصاد آنلاین، ۳۰ خرداد ۹۶)

صـاد‌‌‌‌رات فرش د‌‌‌‌ر سراشیبی


ناراست:  هیچ یک از آمار ذکر شده در این مصاحبه صحت ندارند و جالب آنکه با دیگر مصاحبه ها و آمارهای ارایه شده از سوی ایشان نیز تفاوت دارند. تخمین ها از تعداد قالیبافان در کشور در ۱۰ سال گذشته بیش از یک میلیون نفر بوده است و در شرایط کنونی نیز طبق اعلام مرکز ملی فرش ایران و سازمان تامین اجتماعی حداقل ۳۲۰ هزار نفر قالیباف بیمه شده در کشور وجود دارند و جمعیتی چند برابری از قالیبافان نیز نتوانسته اند از خدمات بیمه ای بهره مند شوند.


تهران، میدان هفت تیر، خیابان ملایری پور، پلاک ۱۰۴ (ساختمان نگین) واحد ۷، طبقه سوم کد پستی 1575633718