احمد علی‌بابایی

احمد علی‌بابایی


رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان